Geschiedenis

In verband met het 25 jarig bestaan van het Protestants Militair Tehuis (PMT) in Nunspeet werd in 1979 in het kader van het jubileum een fietstocht van 15 en 25 kilometer georganiseerd. Dit was zo’n groot succes ( 80 deelnemers) dat besloten werd vanuit diverse PMT in Nederland voor fietsers Natuurdagtochten te organiseren. Dit werd georganiseerd door vrijwilligersteams.

In 1990 reed oud-voorzitter van de Stichting, Bert van Scherpenzeel, de Natuurtocht vanuit het PMT Hilversum. Na overleg met de toenmalige tehuisleider maakte Bert diverse routes en ook langere routes. Onder meer om reden van het instandhouden van de contacten tussen leden en donateurs van de toenmalige Koninklijke Nederlandse Miltaire Bond Pro Rege (KNMB) werd – na overleg met de tehuisleider Hilversum en directeur KNMB in 1992 gestart met de Pro Rege Gooise Fiets3daagse.

Het succes leidde ertoe dat meerdere PMT’s een Fiets3daagse wilden organiseren. Op 4 juni 1997 werd de Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege opgericht, met als doelstelling: het bevorderen van het recreatieve fietsen, in eerste instantie vanuit of in de nabijheid van plaatsen waar PMT’s, thans Echos Homes,  zijn gevestigd.

Vanwege de inkrimping van de Krijgsmacht nu alleen nog vanuit de Echos Homes Ermelo, Havelte en Oirschot. Voorts vanuit die plaatsen waar vroeger een PMT (Echos Home) was gevestigd: Apeldoorn en Assen.